გასაყიდი საბადაოები

უმოკლესი გზა წიაღისეული საბადოს შესაძენად

შეიძინეთ კერძო საკუთრებაში არსებული წიაღისეული დეპოზიტი გამარტივებული წესით - სააუქციონე პროცედურებში მონაწილეობის გარეშე.  თავი აარიდეთ ბიუროკრატიულ სახელმწიფო პროცესებში ჩართვას და უმოკლეს დროში გახდით კომერციულად მომგებიანი აქტივის მფლობელი.

ინერტული მასალა

რესურსის დასახელება
ქვიშა და ხრეში

დანიშნულება
საშენი მასალა

მდებარეობა:
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ლენინისი

ფართობი
4,4 ჰა

მოსაპოვებელი მოცულობა
127 000 კუბური მეტრი

ლიცენზიის ვადა
2027 წლის 11 მაისამდე

ფასი
შეთანხმებით
დაგვიკავშირდით
ბოლნისის ტუფი

რესურსის დასახელება
ქვემო ბოლნისის ტუფი

დანიშნულება
მოსაპირკეთებელი ქვა

მდებარეობა
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ქვემო ბოლნისის მიმდებარე ტერიტორია

ფართობი
0,22 ჰა

მოსაპოვებელი მოცულობა
11 000 კუბური მეტრი

ლიცენზიის ვადა
2024 წლის 19 მაისამდე

ფასი
შეთანხმებით
დაგვიკავშირდით
თერმული წყალი და მიწა

რესურსის დასახელება
ხობის თერმული წყალი

დანიშნულება
სასათბურე მეურნეობის მოსაწყობად საჭირო მიწის ნაკვეთები და თერმული წყალი

მდებარეობა

ხობის მუნიციპალიტეტის, სოფელი ზენას მიმდებარე ტერიტორია

ჭაბურღილის სამთო მინაკუთვნი
0.07 ჰა

დებიტი
დღე-ღამეში 372 კუბური მეტრი

ლიცენზიის ვადა
2033 წლის 02 აგვისტო

ფასი
შეთანხმებით

დაგვიკავშირდით
წიფლავაკის გრანიტი

რესურსის დასახელება
წიფლავაკის გრანიტი

დანიშნულება
მოსაპირკეთებელი ქვა, საშენი მასალა

მდებარეობა
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფელი წიფლავაკე

ფართობი
1.01 ჰა

მოსაპოვებელი მოცულობა
50 000 კუბური მეტრი

ლიცენზიის ვადა
2022 წლის 21 ოქტომბერი

ფასი
შეთანხმებით


დაგვიკავშირდით
დაფნარის კირქვა

რესურსის დასახელება
საკირე კირქვა

დანიშნულება
კირის წარმოება

მდებარეობა
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, სოფელი დაფნარი

ფართობი
1.1 ჰა

მოსაპოვებელი მოცულობა
95 000 კუბური მეტრი

ლიცენზიის ვადა
2028 წლის 14 მარტამდე

ფასი
შეთანხმებით


დაგვიკავშირდით